Mediawijs

Hoe gaat u om met de sociale media? Wel eens uw wachtwoord vergeten op een of ander profiel? Is WIFI uw vriend of vijand? Uw leerlingen zitten op Facebook, mag dat wel? Geraakt u ook de draad soms kwijt in de steeds vernieuwende digitale wereld? Het project ‘Draadloos’ zoekt samen met u en uw leerlingen van het 5de en 6de leerjaar naar antwoorden.

Draadloos, het project

Infosessie

Gedurende een infosessie van 120 minuten worden de leerlingen geconfronteerd met hun online gedrag

Workshops

In 3 workshops worden er verschillende aspecten van online gevaar toegelicht

Lesmateriaal

300 minuten lesmateriaal geeft leerkrachten de kans om nadien hier nog uitvoerig mee bezig te zijn

Leerlingenbundel

Met behulp van een leerlingenbundel kunnen de leerlingen online én offline bijleren

Een JOETZ-medewerker komt naar de klas en start het project met een 2 uur durende infosessie. Interactief gaan de leerlingen de confrontatie aan met hun gedrag en profilering in de digitale wereld. Zij kijken kritisch naar de verschillen en gelijkenissen van de wereld on- en offline. Doen zij het goed in die 2 werelden? Of is het 1 wereld? In de volgende dagen gaat u samen met de leerlingen aan de slag met het online lessenpakket dat bestaat uit een leraren- en leerlingenbundel.

Infosessie

Een team van JOETZ vzw komt naar uw klas met een interactief pakket. De sessie duurt 2 uur. Drie workshops confronteren de leerlingen met hun gedrag online en projecteren het offline. Chat game, rollenspel, real versus cyber leveren heel wat stof tot nadenken.

Lessenpakket

Bundels voor leraar en leerling. Het lessenpakket staat volledig online. Beschikbaar voor u gedurende 14 dagen na de infosessie.

Anonimiteit, privé & publiek

Bewustmaking van het bestaan van online gegevens over zichzelf en klasgenoten. Via eigen ervaringen en realiteitsgerichte vraagstukken leren we de ware betekenis van anonimiteit, privé en publiek. Leerlingen leren deze termen correct gebruiken bij het maken van allerlei profielen. Vervolgd door drie workshops over e- mailadressen, paswoorden, online profielen en nicknames.

Online identity

De link leggen tussen real- en cyberworld. De leerlingen maken twee profielen: hun ware identiteit en hun identiteit zoals zij die liefst online zien. De profielen worden getoond en verbonden. Verschillen en gelijkenissen worden in de verf gezet.

Fout gaan!

Twee grote delen:
1) Inleefvermogen + behoudt van realiteitsgevoel bij elke nickname via filmpjes, foto’s, gesprekken...
2) Terugkoppeling van hoe je online gedrag bepaalt hoe anderen je “zien”. Je identiteit bepalen of verliezen?