Deze privacyverklaring geldt voor de draadloos-website: draadloos.joetz.be Uitgebaat door: Joetz provincie Antwerpen. Deze verklaring omschrijft de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website, wat gebeurt in volledige overeenstemming met de Belgische wetgeving op de privacy.

Artikel 1 – Soorten persoonsgegevens die worden verzameld

Bij uw bezoek aan dit blog wordt uw IP-adres geregistreerd, evenals uw browser en besturingssysteem, de externe website die u doorverwees naar deze site, de door u bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke pagina die u bezocht op deze site. Deze informatie wordt uitsluitend verzameld voor statistische doeleinden en met het oog op de verbetering van deze website.

Daarnaast kunnen via de chatgame uw naam, e-mailadres, andere adresgegevens en telefoon­nummers worden verzameld mits u deze zelf meedeelt bij de invulling van een contact-formulier.

Artikel 2 – Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens die door u via de chatgame zelf worden meegegeven om te onderzoeken welke gegevens online het snelst worden meegegeven door kinderen en jongeren.

De gegevens worden niet bewaard, maar krijgen een label toegewezen. Het onderzoek verwerkt hierdoor niet het aantal gegevens(deze worden verwijderd), maar het aantal labels.

Artikel 6 – Rechten van de betrokkene

U hebt het recht om ons te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, deze gegevens te laten corrigeren en, wanneer de gegevens door ons worden verwerkt met het oog op direct marketing, u te verzetten tegen voorgenomen verwerking van persoonsgegevens.

U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren via de elders op deze website vermelde contactgegevens, onder voorwaarde dat u zich afdoende identificeert.

Artikel 7 – Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen zonder nadere kennisgeving.

Artikel 8 – Contactgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en zien toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens. U kunt ons contacteren met de contact­gegevens die elders op deze website staan vermeld.